Spoločnosť zahájila výrobnú činnosť 6.5.2011 v prenajatých priestoroch v Trnave .

Výrobná činnosť sa orientovala na výrobu sejacích strojov a náhradných dielov na sejačky.

V roku 2015 sa firma presťahovala do vlastných priestorov so sídlom v Rišňovciach , kde sa vykonáva činnosť strojárskeho charakteru zameranú na CNC sústruženie ,CNC frézovanie , zváranie CO2 , zváranie nereze atď…