Prostroj s.r.o. ,

Rišňovce 694, 951 21

IČO: 46 165 142

IČ DPH: SK 20 23 25 8776

Adresa prevádzky :

Rišňovce 951 21

Areál bývalého družstva /smer od Hlohovca

Kontakt :

421 905 466 074

E-mail : prostroj@centrum.sk

E-mail: info@prostroj.sk